Aanpak

Kabinet en sociale partners hebben met elkaar afgesproken 125 duizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Het bedrijfsleven zal daar met 100 duizend arbeidsplaatsen een groot aandeel in hebben. Hoewel we zien dat veel bedrijven graag een bijdrage leveren, signaleren we dat menig organisatie moeite heeft daar handen en voeten aan te geven. Nelis wil bedrijven daarom ontzorgen. Dat doen we door specialistische kennis over de Participatiewet — en de daaraan gerelateerde Quotumwet — en ‘social return on investment’ begrijpelijk en uitvoerbaar te maken. 

Social cleaning & maattrajecten 

Met onze ‘social cleaning’ bieden we een product om direct invulling te geven aan de Participatiewet en social return on investment. Bedrijven die via Nelis Co. en/of partners facilitaire diensten inkopen, helpen immers mensen aan het werk die om uiteenlopende redenen eerder niet aan de bak kwamen. Dat zijn jongeren, maar evenzogoed dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers. De een heeft een fysieke beperking, de ander staat om andere reden(en) ongewild langs de kant.
Voor bedrijven met specifieke arbeidsvragen ontwikkelen we maatprojecten. Denk hierbij aan het opzetten en uitvoeren van werkgelegenheidstrajecten die passen bij het karakter en de behoeften van organisaties en tegelijkertijd inspelen op kwaliteiten en talenten van werkzoekenden. Door uit te gaan van wat kan en welke diensten nodig zijn, kunnen we op sociale wijze invulling geven aan bijvoorbeeld groenvoorziening, catering en schoonmaak.

Opleidings- & werkgelegenheidstrajecten

In samenwerking met gemeenten en instanties heeft Nelis de voorbije jaren diverse projecten georganiseerd die ruim 250 ‘koekeloerders’ aan de slag hebben geholpen in de facilitaire dienstverlening. De kracht van projecten zoals De Ladder op naar Succes, Nelis in de Wijk en Nelis Maakt Schoon, zit in het centraal stellen van de kandidaten van wie we weten dat ze het liefst ‘doen’. Een compacte beroepsopleiding maakt ze in rap tempo vakbekwaam. Met coaching tijdens de opleidings- en stagefase, en in de periode dat ze op eigen kracht aan de slag zijn, geven we deelnemers een extra duwtje in de rug. Dat maakt vaak net dat ene grote beetje van verschil.