Het gaat beter met de Nederlandse economie, maar niet iedereen is in staat om zelfstandig aan te haken op die rijdende trein.  Gun Koekeloerders een Nelis en draag bij aan onze crowdfundingcampagne. 

De normaalste zaak van de wereld?

Elkaar verder helpen, voor Nelis is dat al honderd jaar de normaalste zaak van de wereld. Naar het grote voorbeeld van ‘Opa Nelis’ die in de Haagse Schilderswijk al liet zien wat sociaal ondernemen betekent, nog voordat de term bestond. Voor hem was het volkomen vanzelfsprekend om jongens die dreigden af te glijden in onze samenleving onder zijn hoede te nemen, ze een vak te leren en binnen zijn glazenwassersbedrijf aan het werk te zetten.

De jongens van toen zijn er nog steeds en deze groep die Nelis aan het werk wil helpen is de afgelopen jaren breder geworden. Binnen ons schoonmaakbedrijf helpen we mensen ‘met een afstand’ tot de arbeidsmarkt de weg daarnaartoe (terug) te vinden. We helpen koekeloerders van alle leeftijden, van jong tot oud. Het gaat om mensen die aan de slag willen, mensen die vanwege een fysieke of andere reden ongewild langs de kant staan, mensen die een extra zetje van een Nelis nodig hebben.

Nelis is optimistisch over de kansen en weet dat er nog een flinke klus te klaren is. Het bedrijfsleven moet actief en met oog voor het commercieel belang geënthousiasmeerd worden om koekeloerders te kunnen laten zien wat zij waard zijn voor henzelf en onze samenleving.

Hoe gaan wij veranderen? 

Een goede wisselwerking tussen het bedrijfsleven, werkzoekenden en instanties is noodzakelijk. Deze interactie willen wij aanjagen vanuit één organisatie door de tussenmuur die Stichting Nelis en de HydraGroup op papier scheidde door te breken. Als één organisatie, Nelis, gaan we verder en werken we samen met andere bedrijven om koekeloerders aan het werk te helpen. Hierbij staan de kwaliteiten van werkzoekenden en de arbeidsbehoeften van organisaties centraal. Door koekeloerders op te leiden voor beroepen in de facilitaire dienstverlening en ze te koppelen aan werkgevers krijgen we zowel zakelijk als sociaal veel moois voor elkaar.

Als ‘social cleaning company’ bieden we bedrijven een concreet product; wij leiden ijverige werkzoekenden op waarna organisaties hen inschakelen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen binnen en buiten weer helemaal schoon zijn. In aanvulling op de inkoop van sociale facilitaire diensten begeleidt Nelis organisaties bij het inpassen van de sociale doelstellingen in hun bedrijfsstrategie. Wij maken het bedrijven makkelijker ‘ja’ te zeggen tegen een werknemer die anders geen kans zou krijgen zich te bewijzen. Bedrijven worden hiermee geholpen te voldoen aan de nieuwe Participatiewet en bij het leveren van social return, iets wat bij aanbestedingen de normaalste zaak van de wereld wordt.