Firma voor sociale glas- en gevelreiniging. Impact maken met Social Cleaning!
 YvDrU1536481206.jpg

STICHTING NELIS

Stichting Nelis is een werkgelegenheidsproject gericht op de glazenwasserij en de schoonmaakbranche, opgericht om jongeren die kort of langdurig werkloos zijn of anderszins op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken. Dit doet Stichting Nelis door verkorte leerwerktrajecten aan te bieden die jongeren professionele basisvaardigheden aanreiken, door stageplekken en arbeidsplaatsen voor hen te zoeken en door de deelnemers intensief te coachen ten einde voortijdige en onnodige uitval te voorkomen.

Sinds de oprichting van de stichting in 2011 zijn al meer dan 300 jongens en meiden succesvol begeleidt naar een betaalde baan. Vanaf 2017 vallen alle activiteiten van de stichting direct onder Nelis Company.